Polyurea kaplama, polyurea su yalıtımı, sprey polyurea kaplama yapan firmamız, epoksi zemin kaplama, poliüretan enjeksiyon fiyatlarında da rekabetçidir.

Polyurea Teknik Şartnamesi

POLYUREA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Polyurea Teknik Şartnamesi Kapsam: Poliüre esaslı izolasyon malzemesi ile beton döşeme, parapet yüzeyleri üzerine su yalıtımı yapılması işidir.

  1. Polyurea Teknik Şartnamesi

Su yalıtım sistemi; alt yüzey üzerine uygulanan epoksi esaslı astar, serpme kuvars ve poliüre esaslı su yalıtım malzemesi ve poliüretan son kat kaplamadan oluşur.

  1. Standartlar

Polyurea teknik şartnamesi için bu bölümde aşağıdaki standartlar dikkate alınmıştır:

TS EN 1504 –2:  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler

  1. Norm Ve Sertifikalar

EN standartlarına göre CE uygunluk işaretlemesi

ISO 9001 Kalite sistemi sertifikasyonu.

  1. Polyurea Teknik Şartnamesi Sistem

4.1.Su Yalıtım sisteminin Genel Tanımı

4.1.A Epoksi esaslı astar ve kuvars ile kumlama

4.1.B Poliüre esaslı su yalıtım malzemesi

4.1.C Poliüretan Son Kat Kaplama Malzemesi

4.2. Detaylı Özellikler

4.2.A Epoksi esaslı astar

Astar; epoksi esaslı, çift bileşenli, solventsiz olacaktır.  Epoksi astar henüz tazeyken üzeri 0,5 mm kuvars ile kumlanmalıdır.

Kullanılacak malzemenin ürün tanımı ve teknik bilgileri, sistem bilgileri (Birlikte kullanılacağı malzemeler ile uyumlu), uygulama koşulları ve limitleri, sağlık ve güvenlik bilgileri, üretici firma tarafından tariflenmiş, belgelendirilmiş, TS veya ilgili ülkenin standartlarına haiz olacak; malzeme, uygunluğu idarece onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

Teknik özellikler:

Yapışma mukavemeti (N/mm²) (EN 13892-8; 2004)≥  1,5 N/mm²
Basınç mukavemeti (N/mm²) (EN 196-1)≥ 45 N/mm²
Shore D sertliği (DIN 53505)≥ 70

4.2.B Poliüre esaslı su yalıtım malzemesi

Polyurea su yalıtım malzemesi; çift bileşenli, TS EN 1504-2’ye uygun, hızlı kürlenme özelliğine sahip, solvent içermeyen, EN 1062-3’e göre su ve kapiler nem geçirimsiz, kimyasal direnci olan ve UV’ye maruz kaldığında fiziksel performansı değişmeyen, eksiz ve idarece belirlenen renkte olmalıdır.

Kullanılacak malzemenin ürün tanımı ve teknik bilgileri, sistem bilgileri (Birlikte kullanılacağı malzemeler ile uyumlu), uygulama koşulları ve limitleri, sağlık ve güvenlik bilgileri, üretici firma tarafından tariflenmiş, belgelendirilmiş, TS veya ilgili ülkenin standartlarına haiz olacak; malzeme, uygunluğu idarece onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

Teknik özellikler:

Çekme Dayanımı (DIN53504) (N/mm²)≥11 N/mm²
Uzamada Kopma (DIN53504) (%)≥% 350
Shore A Sertlik (DIN53505)≥70

4.2.C Poliüretan Son Kat Kaplama

Poliüretan son kat malzemesi; UV ve aşınma dayanımlı, iyi aderansı olan, kimyasal ve mekanik dayanıma sahip, aşınma direnci yüksek, esnek, alifatik ve solventsiz olacaktır. Rengi ral kataloğundan idarece seçilecektir.

4.3.Uygulama Yöntemi

Yalıtım alanlarında havalandırma bacası yapılması ve yatay düşey birleşimlere pah yapılması işleri madde 6 da açıklanmıştır. Bu imalatlar uygulama sıralamasına göre projede gösterilen alanlarda madde altıdaki şartlara uygun olarak ayrıca yapılacaktır.

4.3.A Alt yüzey hazırlığı

Su yalıtımı yapılacak alt yüzey gevşek parçalardan arındırılmış, sağlam (yüzeyin basınç dayanımı ve yırtılma dayanımı sırasıyla en az 25 N/mm2 ve 1,5 N/mm2), düz, temiz ve yeterince kuru (bakiye nem %4’ten az) olmalıdır. Yüzey sıcaklığı, çiy noktası sıcaklığından en az +3oC fazla olmalıdır. Yüzeyde toz, yağ, gres, balmumu, vb. kirleticiler varsa temizlenmelidir. Bu temizleme işlemi için kumlama, shot blast, kazıma, çekiçleme gibi mekanik yöntemler seçilmeli veya elmas uçlu silim makinesi ile silim yapılmalıdır. Mekanik temizleme işleminden sonra yüzeyde boşluklar veya çatlaklar oluşursa bunların elyaf takviyeli, çimento esaslı yapısal (R4 sınıfı) tamir harçları ile onarılması gerekir. Temizlik ve silim işlemleri sonrasında idare onayına müteakip bir sonraki işleme geçilecektir.

Alt yüzey hazır hale geldikten ve idare onayı alındıktan sonra astar uygulamasına geçilmeli; iki bileşenli epoksi esaslı astar; seviye mastarı, çelik mala, çek pas veya rulo ile en az 0,25 kg/m2 sarfiyatla uygulanmalıdır. Astar henüz taze iken üzerine yeterli miktarda 0,5 mm kuvars kum serpilmeli ve böylece poliürea uygulaması için pürüzlü bir yüzey elde edilmelidir. Farklı malzemelerin birleşim noktalarında poliüretan mastik kullanılmalıdır. Yalıtımdan korunacak yüzeyler püskürtme işleminden önce maskelenmeli ve yalıtım yapılacak alan püskürtmeye hazır hale getirilmeli idare onayı sonrasında bir sonraki işleme geçilmelidir.

4.3.B Poliüre su yalıtım tabakasının uygulanması

Yalıtım elemanının uygulanmasından önce yüzeydeki fazla kuvars kumun endüstriyel vakumlu temizleyici ile temizlenmesi gerekir. Dilatasyon olan bölümlerde dilatasyona uygun malzeme ile geçiş sağlanacaktır. Yalıtım uygulaması; yüksek basınçlı, endüstriyel, iki mikserli, ısı ve akış kontrollü ve tercihen tabancası kendini temizleyebilen pompa sistemi olan uygun nitelikte bir poliüre püskürtme ekipmanı ile +5oC ila +40oC arası atmosfer sıcaklığında yapılmalıdır. Poliüre kaplama kalınlığı en az 2 mm olmalı ve uygulama en az 2 kg/m2 sarfiyatla yapılmalıdır.

4.3.C Poliüretan Son Kat Kaplama Uygulanması

Son kat uygulaması, poliüre ile su yalıtımı yapılmış gezilebilir teras alanlarında ve parapet yüzeylerinde su yalıtım tabakasına, poliüretan son kat kaplamanın yukarıda verilen teknik özelliklerini katacak ve estetik bir son kat oluşturacaktır. Poliüre ile su yalıtımı yapılmış alanlarda su yalıtımı uygulamasının üzerine son kat uygulama yapılabilmesi için yeterince zaman beklenmelidir. Poliüre su yalıtımı yapılmış zemin üzerine uygun olan astar gerekli miktarda sarfiyat ile uygulanacaktır. Son kat kaplama, gerekli görülen yardımcı ve ara elemanlar ile su yalıtımı yapılmış alan üzerine uygulanarak yalıtım imalatı tamamlanacaktır.

4.3.D Uygulama Ekibi

İmalatın başından sonuna uygulaması uzman ekip tarafından yapılacaktır. Uygulama ekibinin söz konusu yalıtım işini yapmak üzere yetkinlik belgesi bulunacaktır. Uygulamayı yapacak ekip ve ekipman uygulama öncesinde ilgili belgeler ile idare onayına sunulacak, uygulamaya idare onayına müteakip başlanacaktır. Uygulama ekibinin daha önce yaptığı ilgili işler referans olarak idareye sunulacaktır. Daha önce şartname kapsamındaki işi yapmayan hiçbir kimse bu işin uygulamasında yer almayacaktır.

  1. Polyurea Teknik Şartnamesi İlgili Pozlar

  • ÖBF-3.304.004-PÜSKÜRTME POLİÜRE SU YALITIMI YAPILMASI
  • ÖBF-3.304.005-PÜSKÜRTME POLİÜRE SU YALITIMI YAPILMASI (MİNERAL AGREGALI)
  • ÖBF-3.304.006-PÜSKÜRTME POLİÜRE SU YALITIMI YAPILMASI (UV DAYANIMLI SON KAT YAPILMASI)
  1. Teraslarda Baca Yapılması

Kapsam: su yalıtımı yapılacak projede belirtilen alanlara döşeme alanlarına belirtilen sayıda pvc baca yapılması işidir.

6.1. Su yalıtımı yapılacak alanlara pvc yalıtım bacası

Yapı içerisinde oluşan nem ve buharı dışarı atarak yalıtım tabakasının kuru kalmasını sağlayan, özel tasarlanmış şapkası sayesinde su yalıtımı altına yabancı madde, yağmur suyu vb. girmesini önleyen PVC ham maddeli havalandırma bacası.

6.2. Su yalıtımı yapılacak alanlara pvc yalıtım bacası yapılması

Bacalar yerleştirilmeden önce çalışma yapılarak, bacaların poz kapsamında su yalıtımı yapılacak döşemelerde mimari kullanım alanlarına engel olmayacak şekilde düzeni onaya sunulacak, her 50 m2 de bir baca yerleştirilecektir. Baca boyları döşeme üzerine yapılan imalatlara uygun olarak ayarlanacaktır. İmalatın başından sonuna uygulaması uzman ekip tarafından yapılacaktır. Teraslarda yapılacak olan su yalıtımı işlerini yürüten uzman ekip ile koordinasyon sağlanarak uygulama yapılacaktır.

Her türlü nakliye, malzeme ve zayiatı, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,  yerinde uygulama 1 m2 fiyatı:

Sample Heading

Sprey Poliüretan Köpük

Sprey Poliüretan Köpük uygulaması yeni bir evi yalıtmak veya mevcut bir...

Epoksi Uygulaması

Epoksi uygulaması sert, uzun ömürlü bir kaplamadır. Benzin, yağ ve sıradan boyayı...

Poliüretan Enjeksiyon

Poliüretan enjeksiyon çatlak içine enjeksiyon ürünler ya da reaktif reçineler...

Polyurea Endüstriyel Kaplama

Endüstriyel zeminlerde kurulu makinalar zamanla titreşimden kaynaklı olarak zeminde oynamalara...

Otopark Zemin Kaplama

Otopark uygulamalarında Polyurea esnekliği nedeniyle diğer kaplamaların yanında hem uzun...

Temel Perde Su Yalıtımı

Temel perde su yalıtımı, konutlar ve yapıların su izolasyonu ile...

Havuz Su Yalıtımı

Yapıların diğer alanlarına kıyasla havuz su yalıtımı sorunu daha zor...

Teras Su Yalıtımı

Polyurea teras yalıtımı çeşitli etkinlikler ya da bireysel kullanım amacıyla...

Çatı Su Yalıtımı

Agregalı çatılar, metal çatılar, beton çatılar, sandviç panel çatılar, ve...

Leave a Comment

Bu web sitesi çerezleri kullanmaktadır.